วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

รวมภาพกิจกรรม

งานมหกรรมวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนสู่
สันติสุขชายแดนใต้
วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2553
ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น